Nhóm admin xin gửi tới thầy cô Bài giảng điện tử mầm non với chủ đề Mẹ yêu không nào. Bài giảng được biên xoạn bởi cô Nguyễn Thị Thúy Hạnh thuộc Trường Mầm Non Đông Mỹ.

Nội dung bài giảng mầm non chủ đề mẹ yêu không nào: 


Chủ đề: Gia đình

Chủ đề nhánh: Mẹ yêu của bé
Đề tài: Mẹ yêu không nào
Phát triển xã hội và thẩm mỹ: Âm nhạc

HOẠT ĐỘNG 1: Mẹ yêu của bé


HOẠT ĐỘNG 2: Bé vui bé hát


BÀI HÁT: MẸ YÊU KHÔNG NÀO


ĐÀM THOẠI


Bé vui hát


HOẠT ĐỘNG 3


Bé nghe hát


BÀI HÁT: Cả nhà thương nhau


HOẠT ĐỘNG 4:

Ai nhanh nhất

Hình ảnh minh họa về bài giảng chủ đề mẹ yêu không nào

1508311670520-bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-naopngpage2.png

1508311689332-bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-naopngpage3.png

1508311701710-bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-naopngpage6.png

1508311714251-bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-naopngpage10.png

1508311724567-bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-naopngpage11.png