Bài giảng điện tử mầm non chủ đề thơ "Ông mặt trời" được chia sẻ bởi giáo viên: Trần Thị Linh. Bài giảng thuộc bài giảng điện tử mầm non lớp 3 tuổi.

Nội dung bài thơ chủ đề thơ "Ông mặt trời":

THƠ “ Ông mặt trời”

Tỏa nắng hai mẹ con

Bóng con vè bóng mẹ

Dắt nhau đi trên đường

Ông nhíu mắt nhìn em

Em nhíu mắt nhìn ông

Ông ở trên trời nhé

Cháu ở dưới này thôi

Mẹ cười đi bên cạnh

Ông mặt trời óng ánh

Bài giảng điện tử cho mầm non

Hoạt động thứ 2 của chủ đề thơ "Ông mặt trời":

Đàm thoại, trích dẫn “ ông mặt trời”

Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ chủ đề thơ "Ông mặt trời"

Hoạt động kết thúc: Trò chơi

 - Xếp tranh theo nội dung bài thơ

Hết giờ: Cảm ơn các cô giáo

 

Hình ảnh về bài giảng chủ đề thơ "Ông mặt trời"

1508307418055-bai-giang-dien-tu-mam-non-tho-ong-mat-troipngpage1.png

1508307439737-bai-giang-dien-tu-mam-non-tho-ong-mat-troipngpage2.png

1508307494658-bai-giang-dien-tu-mam-non-tho-ong-mat-troipngpage4.png

1508307513251-bai-giang-dien-tu-mam-non-tho-ong-mat-troipngpage8.png

1508307531024-bai-giang-dien-tu-mam-non-tho-ong-mat-troipngpage10.png