Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhau mang đến cho trẻ kiến thức bằng những ví dụ dễ hiểu về con vật, quả, hạt để bé hứng thú hơn trong quá trình học.

Thông tin về bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhau

 • Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
 • Chủ đề: Làm quen với toán.
 • Bài: Tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
 • Giáo viên xoạn: Chử Thanh Phượng.
 • Lớp: Lớp lá từ 5-6 tuổi.
 • Đơn vị: Trường mầm non Trung Hoa.

Nội dung chính trong bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhau

 1. Ôn thêm bớt trong phạm vi 8
 2. Cô chia hạt na theo các cách:1-7,2-6,3-5,4-4 trẻ đoán.
 3. Trẻ chia hạt na, cô đoán. Trẻ chia hạt na theo các cách và đố cô.Cô đoán,bạn nào có cách chia giống bạn thì để ra bàn. Mời trẻ lên viết các cách chia.
 4. Hoạt động 4: Dạy trẻ tách 8 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau
 5. Hoạt động 5:  Luyện tập

Các câu hỏi trong bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhau

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu cách chia 8 đối tượng thành 2 phần.

A, 1 cách                                                                B, 2 cách

C, 3 cách                                                                D, 4 cách

Câu hỏi 2: Trong các cách chia 8 đối tượng thành 2 phần sau đây cách chia nào đúng?

A, 2 và  1                                                                B, 5 và  3

C,4  và 3                                                                 D,6 và 1

Câu hỏi 3:Có những cách chia nào, chia 8 đối tượng thành 2 phần?

Hình ảnh về bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhau

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page2.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page7.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page8.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page10.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page16.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page17.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page18.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page19.jpg

Bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhaujpg_Page20.jpg

Trên đây là một số hình ảnh nổi bật của bài giảng mầm non tách 8 phần thành 2 phần bằng các cách khác nhau. Các Cô có thể tải xuống đầy đủ và hoàn toàn miễn phí.