Giáo án LQVT: Đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7

Giáo án LQVT: Đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7 1.Yêu cầu: -Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7 Rèn các kỹ năng đếm đến 7, n

Giáo án LQVT: Đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7
1.Yêu cầu:
-Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7
Rèn các kỹ năng đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7
-Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động
2.Chuẩn bị:
- 7 hình người, 7 bông hoa, đồ dùng đồ chơi của nghề xây dựng có số lượng đến 7
-Đồ dùng của trẻ to hơn của cô
3.Tiến hành:
*Ôn định: -Cô cùng trẻ đọc một đoạn thơ: "Bé làm bao nhiêu nghề"
-Trò chuyện về các nghề

*Ôn thêm số lượng trong phạm vi 6
Cô cho trẻ nhận biết số lượng trong phạm vi 7 ở xung quanh lớp
* Đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7
Cô gắn 6 hình người trẻ đếm sau đó thêm một hình cho trẻ đếm
Hỏi trẻ có tất cả bao nhiêu hình người?
Cô gắn tiếp 6 bông hoa tương ứng 1:1 với hình người
Cho trẻ so sánh số lượng của 2 nhóm
Muốn 2 nhóm bằng nhau ta và số lượng 7 ta làm bằng cách nào?
Trẻ thực hiện: Cô phát đồ dùng cho trẻ
Yêu cầu trẻ sắp xếp các hình theo thứ tụ 1 -7 và đếm xuôi và đếm ngược
Sắp xếp nhóm bông hoa từ 1-6 tỉ lệ 1:1 với nhóm hình người
So sánh xem nhóm nào nhiều hơn nhóm nào ít hơn?
Muốn bằng nhau ta làm thế nào?
*Trò chơi:"Thi xem đội nào nhanh"
Cô chia trẻ thành 2 đội chuyển nguyên vật lệu về kho nhưng phải vượt qua chướng ngại vật. Đội nào chuyển về trước đội đó chiến thắng
Kết thúc:Nhận xét -tuyên dương

II.Hoạt động ngoài trời :Quan sát và nhổ cỏ trong bồn hoa
Tiến hành:
*HĐCCĐ:
Cô cho trẻ ra sân và đứng gần hàng bồn hoa trẻ quan sát
Cô hỏi trẻ: Các con đang được quan sát gì đây?
Trong bồn có những loại hoa gì?
Màu sắc của hoa như thế nào?
Muốn bòn hoa được tươi tốt đẹp thì chúng ta phải làm gì?
Cô và trẻ nhổ cỏ trong bồn hoa
*TCVĐ: "Đua ngựa"
Cô nêu luật chơi và cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần
*CTD: Cô bao quát trẻ
III.Hoạt động chiều:
* Làm quen chuyện:"Ba anh em"
* Chơi kết hợp ở các góc:Rèn kỹ năng ở các góc: Chơi với bảng chun, sắp xếp hình hoa, tưới cây lau lá
*Đánh giá cuối ngày:

Quảng cáo giúp Hanyny hoạt động miễn phí

Tải tài liệu về máy

Bình luận

Chia sẻ tài liệu

Bài viết liên quan

Giáo án mầm non nhận biết số lượng trong phạm vi 5
Giáo án mầm non Nhận biết số lượng trong phạm vi 3
Giáo án mầm non đề tài đếm đến 7 nhận biết chữ số 7
Giáo án mầm non tách gộp nhóm số lượng trong phạm vi 7
Giáo án mầm non làm quen với toán | Đếm đến 4, nhận biết số 4
Giáo án mầm non nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 9
Giáo án mầm non đếm đến 9, nhận biết nhóm 9 đối tượng, nhận biết số 9
LQVT: Đếm đến 6 nhận biết các nhóm có 6 đối tượng
Giáo án ôn số lượng 4 Nhận biết số 4
Giáo án Toán: Mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6