Giáo án điện tử mầm non một số con vật sống ở dưới nước

Giáo án điện tử mầm non một số con vật sống ở dưới nước nằm trong giáo án chủ đề thế giới động vật với mong muốn trẻ tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh.

Giáo án điện tử mầm non một số con vật sống ở dưới nước nằm trong giáo án chủ đề thế giới động vật với mong muốn trẻ tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh.

Giáo án một số động vật sống ở dưới nước với mục đích

1. Về kiến thức.

  • Giúp trẻ biết gọi đúng tên và nhận xét những đặt điểm (màu sắt, hình dạng, cấu tạo, vận động, ăn uống) của một số con vật sống ở dưới nước: Tôm, cá, lương, cua, rùa, vịt…
  • Biết được sự đa dạng phong phú của thế giới động vật sống ở dưới nước.

2. Về khả năng.

Giáo án với mục đích cung cấp một số từ vựng, ngôn ngữ cho trẻ. Biết tên gọi các con vật đó, dài ngắn, nước mặn, nước ngọt, phân nhóm được cá nước mặn và nước ngọt.

3. Về thái độ.

  • Giúp trẻ có thái độ đúng đắn đối với các con vật: Biết chăm sóc, bảo vệ, yêu thương và cho chúng ăn…
  • Biết được lợi ích của một số động vật sống ở dưới nước.

4. Chuẩn bị.

  • Một số con vật sống ở dưới nước vẻ bằng tranh: Con cá, con vịt, cua, tép, rùa, lương…
  • Trò chơi: tranh lô tô.
  • Trò chơi: Ai nhanh nhất.
  • Bài hát về các con vật sống ở dưới nước: con vịt, bà còng.
  • Kể truyện về các con vật sống ở dưới nước.

Các hoạt động cụ thể của giáo án một số con vật sống ở dưới nước được cập nhật đầy đủ khi tải về. Các cô cũng có thể xem qua hình ảnh của giáo án để biết thêm chi tiết.

Hình ảnh của giáo án mầm non một số con vật sống ở dưới nước

Giáo án điện tử mầm non Một số con vật sống ở dưới nướcjpg_Page1.jpg

Giáo án điện tử mầm non Một số con vật sống ở dưới nướcjpg_Page2.jpg

Giáo án điện tử mầm non Một số con vật sống ở dưới nướcjpg_Page3.jpg

Giáo án điện tử mầm non Một số con vật sống ở dưới nướcjpg_Page4.jpg

Hanyny chúc các cô có những giờ lên lớp vui vẻ!

Quảng cáo giúp Hanyny hoạt động miễn phí

Tải xuống tệp tin

Bình luận

Chia sẻ tài liệu