Chính sách hoạt động

1. Hướng dẫn sử dụng:

Người dùng có thể sử dụng tất cả các dịch vụ do Hanyny cung cấp nhưng không được lấy hoặc sử dụng một cách trái phép những ý tưởng của thành viên khác. Mọi thông tin có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài khoản hoặc giả mạo tài khoản xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Quản trị viên để được giúp đỡ.

2. Chính sách quyền riêng tư:

  • Không mua bán thông tin cá nhân.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân người khác một cách trái phép.
  • Không công khai thông tin cá nhân quan trọng(SĐT,Email,Mật khẩu...).

3. Hình thức sử phạt:

Mọi tài khoản sử dụng trái phép hoặc sâm phạm quyền riêng tư của người khác đều bị xóa vĩnh viễn.