Bài giảng mầm non lớp mầm từ 3-4 tuổi

Bài giảng mầm non lớp mầm từ 3-4 tuổi. Khi ngôn ngữ của các con đã dần hoàn thiện thì đây là khoảng thời gian để phát triển kích thích năng khiếu vẽ, múa, hát, thể dục...