Thơ mầm non

Những bài thơ với nhiều chủ đề khác nhau vô cùng ý nghĩa đối với bé. Thơ dạy bé về tình yêu thương giữa cô và trò, về tình bạn, về những bài học mà bé được học ở trường.

Thơ mầm non bài thơ ngày 8/3 của bé

Hải Đắc

27 phút trước
Thơ mầm non bài thơ nụ hồng mùng 8/3

Hải Đắc

2 giờ trước
Thơ mầm non bài thơ làm bác sĩ

Hải Đắc

6 giờ trước
Thơ mầm non bài thơ bàn tay cô giáo

Hải Đắc

1 ngày trước
Thơ mầm non bài thơ hoa kết trái

Hải Đắc

2 ngày trước