Điều khoản sử dụng

1. Quyền riêng tư:

Chúng tôi thiết kế Hanyny để phục vụ tất cả mọi người và hoàn toàn miễn phí. Với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ đảm bảo thông tin cho mọi người nhưng các bạn phải tuân thủ đúng quy chuẩn.

2. Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn:

  • Những thông tin mà chính bạn tạo ra.
  • Nếu không phải tự tạo ra hãy ghi rõ nguồn ngốc
  • Thông tin phải đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn
  • Không chia sẻ nội dung không lành mạnh, đồ trụy.
  • Không mua bán hay trao đổi vật phẩm.
  • Không quảng cáo các mặt hàng khi không được cho phép.

3. Chính sách quyền riêng tư:

  • Không mua bán thông tin cá nhân.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân người khác một cách trái phép.
  • Không công khai thông tin cá nhân quan trọng(SĐT,Email,Mật khẩu...).

4. Hình thức sử phạt:

Mọi tài khoản sử dụng trái phép hoặc sâm phạm quyền riêng tư của người khác đều bị xóa vĩnh viễn.