Giới thiệu

1. Chính sách hoạt động:

  • Hoàn toàn miễn phí.
  • Đảm bảo chất lượng.
  • Tìm kiếm dễ dàng.
  • Đa dạng về số lượng.

2. Sứ mệnh

  • Tạo một môi trường chia sẻ tài liệu, giáo án, bài giảng hoàn toàn miễn phí cho các thầy cô.
  • Hướng đến một môi trường mở với nhiều điều thú vị.
  • Nâng cao trải nhiệm người dùng với những cải tiến lớn.
  • Không mua bán trao đổi.
  • Lấy tránh nhiệm, niềm tin đặt lên hàng đầu.
  • Luôn luôn lắng nghe và thay đổi.

3. Đội ngũ Admin:

Đỗ Văn Toàn, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Vũ Văn An, Vũ Thành Trung, Vũ Ngọc Hà, Cao Đắc Hải, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Thị Mai Quỳnh