Giáo án điện tử mầm non chủ đề chú bướm dễ thương

Giáo án điện tử mầm non chủ đề "Chú bướm dễ thương" được biên xoạn giúp việc giảng dạy của thầy cô hiệu quả hơn. Giáo án có tạo hình, âm nhạc, LQVL.

Giáo án điện tử mầm non chủ đề "Chú bướm dễ thương" được biên xoạn giúp việc giảng dạy của thầy cô hiệu quả hơn. Giáo án có tạo hình, âm nhạc, LQVL giúp các em nhỏ thích thú hơn trong việc học tập.

Chi tiết hơn về giáo án điện tử mầm non chủ đề "Chú bướm dễ thương"

 • Phát triển nhận thức cho trẻ: Trẻ hiểu về sự phát triển của con bướm: Từ trứng nở
  thành sâu, sâu thành kén nhộng, nhộng thành bướm. Biết ích lợi của bướm, làm
  quen cới một số loài bướm.
 • Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ, phát triển thẩm mỹ trong họat động thể hiện
  vòng đời của con bướm và tạo ra con bướm.
 • Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt sự
  hiểu biết của mình về loài bướm.

Các công cụ hỗ trợ giảng dạy cho bài giáo án mầm non chủ đề "Chú bướm dễ thương"

 • Máy tính.
 • 2 bộ tranh vẽ về vòng đời của con bướm, thẻ số: 1 – 6, bảng nỉ.
 • Bút màu, màu nước, giấy, bàn, khăn ướt…
 • Máy + Băng nhạc…

Hình ảnh về giáo án mầm non chủ đề chú bướm dễ thương

1508307192403-giao-an-dien-tu-mam-non-chu-de-chu-buom-de-thuongpngpage1.png

1508307212030-giao-an-dien-tu-mam-non-chu-de-chu-buom-de-thuongpngpage2.png

1508307221261-giao-an-dien-tu-mam-non-chu-de-chu-buom-de-thuongpngpage3.png

 

Quảng cáo giúp Hanyny hoạt động miễn phí

Tải xuống tệp tin

Bình luận

Chia sẻ tài liệu