Giáo án điện tử mầm non chủ đề từ trái nghĩa

Giáo án điện tử mầm non chủ đề từ trái nghĩa được chia sẻ giúp thầy cô có thể giảng dạy tốt hơn. Giáo án mầm non có các hoạt động sau: kể chuyện, tìm từ

Giáo án điện tử mầm non chủ đề từ trái nghĩa được chia sẻ giúp thầy cô có thể giảng dạy tốt hơn. Giáo án mầm non có các hoạt động sau: kể chuyện, tìm từ trái nghĩa, trò chơi.

Hanyny còn cập nhật thêm giáo án chủ đề gia đình cho hoạt động trong tháng 10 và tháng 11 này.

Chi tiết hơn về giáo án điện tử mầm non chủ đề từ trái nghĩa

  1. Giáo án đạt chuẩn của bộ giáo dục.
  2. Dụng cụ giảng dạy không cần cầu kỳ.
  3. Có hoạt động kể truyện "Hươu và dê" giúp các em nhỏ chú ý đến bài hơn.
  4. Nhận biết từ trái nghĩa đơn giản cao - thấp, dài - ngắn, chìm - nổi.
  5. Sau cùng có tổ chức trò chơi.

Dụng cụ cần chuẩn bị cho giáo án điện tử mầm non chủ đề từ trái nghĩa

  1. Tranh phông, nhân vật rời.
  2. Thẻ từ trái nghĩa và các dấu khác nhau.
  3. Nhạc.
  4. Câu chuyện Hươu và dê ( được liệt kê trong giáo án mầm non )

Hình ảnh về giáo án điện tử mầm non chủ đề từ trái nghĩa

1508310623254-giao-an-dien-tu-mam-non-chu-de-tu-trai-nghiapngpage1.png

1508310634434-giao-an-dien-tu-mam-non-chu-de-tu-trai-nghiapngpage2.png

1508310643119-giao-an-dien-tu-mam-non-chu-de-tu-trai-nghiapngpage3.png

 

Quảng cáo giúp Hanyny hoạt động miễn phí

Tải xuống tệp tin

Bình luận

Chia sẻ tài liệu