Thơ mầm non bài thơ bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo là một bài thơ 4 chữ và 4 khổ. Bài thơ khá đơn giản và dễ thương dành cho các bé mầm non. Bài thơ có thể dành cho ngày 20/11 với nội dung về người cô giáo của bé. Cô giáo vô cùng dịu dàng, cô nâng đỡ dìu dắt các em. Cô được ví như là một người mẹ hiền.

Bàn tay cô giáo là một bài thơ 4 chữ và 4 khổ. Bài thơ khá đơn giản và dễ thương dành cho các bé mầm non. Bài thơ có thể dành cho ngày 20/11 với nội dung về người cô giáo của bé. Cô giáo vô cùng dịu dàng, cô nâng đỡ dìu dắt các em. Cô được ví như là một người mẹ hiền.

 

Nội dung chi tiết của bài thơ bàn tay cô giáo

 

Bàn tay cô giáo 

Tết tóc cho em 

Về nhà mẹ khen 

Tay cô đến khéo!

 

Bàn tay cô giáo 

Vá áo cho em 

Như tay chị cả 

Như tay mẹ hiền 

 

Hai bàn tay cô

Dạy em múa dẻo

Hai bàn tay cô

Dạy em đến khéo

 

Cô dắt em đi

Trên đường tới lớp

Đường đẹp quê hương

Đường dài đất nước

 

Bàn tay cô giáo 

Tết tóc cho em 

Về nhà mẹ khen 

Tay cô đến khéo!

 

Bàn tay cô giáo 

Vá áo cho em 

Như tay chị cả 

Như tay mẹ hiền 

 

Hai bàn tay cô

Dạy em múa dẻo

Hai bàn tay cô

Dạy em đến khe

 

Cô dắt em đi

Trên đường tới lớp

Đường đẹp quê hương

Đường dài đất nước

 

Các Cô có thể tham khảo giáo án ngày 20/11. Trong giáo án các Cô có thể kết hợp phần dạy thơ cho bé.

Quảng cáo giúp Hanyny hoạt động miễn phí

Bình luận

Chia sẻ tài liệu